Banner

High potential bijeenkomst

High potential bijeenkomst

Vraag jij je ook wel eens af waarom je met de ene collega een uitstekende klik hebt en de samenwerking met een ander altijd moeizaam lijkt te verlopen? En aan welke knoppen je kunt draaien om je team succesvol te maken? 

Tijdens de high-potential-bijeenkomst van JNO op 29 november 2016 in de Stadsschouwburg in Groningen zoomden 23 JNO'ers in op deze vragen. Onder leiding van JNO-lid Christiaan Beukema en zijn collega's van Vos Opmaat Consultancy kregen de JNO-leden inzicht in hun eigen leiderschapsstijl en gingen ze in gesprek over de samenstelling van een goed team.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de deelnemers allemaal een persoonlijke vragenlijst ingevuld, waarmee hun natuurlijke manier van leidinggeven geanalyseerd werd. Gedrag, drijfveren en denkstijlen werden zo inzichtelijk gemaakt. Het neerzetten van een succesvol team begint immers bij jezelf. Als je goed wilt samenwerken met mensen, moet je ook weten wat je zelf in huis hebt én waar je aanvulling van anderen kunt gebruiken. Slaag je erin om je jezelf en je teamleden in hun kracht te zetten, dan zal je team succesvol zijn. 

Succesvolle teams

Als het gaat om je natuurlijke stijl van leidinggeven is er geen goed of fout. Wel kan de manier waarop je samenwerkt met anderen wel of niet effectief zijn. Dit is niet alleen afhankelijk van gedrag, drijfveren en talenten van teamleden; om goed samen te werken is meer nodig. Denk daarbij aan vertrouwen, betrokkenheid, rolduidelijkheid en open communicatie. Dit lijkt voor de hand liggend, maar de ervaring leert dat het niet eenvoudig is om altijd aan deze randvoorwaarden te voldoen. Ook de aanwezige JNO'ers geven aan dat je team motiveren en een goede communicatie lastige aspecten zijn in samenwerking.

Uiteraard werden de persoonlijke analyses van de deelnemers niet individueel besproken. Wel werd uitgebreid ingaan op de invloed van gedrag, drijfveren en denkstijlen op de prestaties van teams. In het ideale team weet je van elkaar wat elkaars gedragsstijl, drijfveren en denkstijlen zijn én is er een zekere balans tussen de verschillende type mensen. In de praktijk werkt het echter niet altijd zo. Soms heb je de mensen met wie je samenwerkt niet voor het uitkiezen. En als je wel invloed hebt op de teamsamenstelling is het knap lastig om goed in te kunnen schatten of iemand in het bestaande team past. De aanwezige JNO'ers kregen met hun persoonlijke analyse een instrument in handen waarmee ze de samenwerking met hun teamleden kunnen stroomlijnen. Zij weten nu wat ze nodig hebben van anderen en waardoor zij zelf gemotiveerd worden en zijn daarmee al een stap dichterbij een succesvol team.

Teamontwikkeling in de praktijk

Om inzichtelijk te maken wat er in een team kan gebeuren en hoe gedrag, drijfveren en denkstijlen de samenwerking beïnvloeden, gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met een opdracht. Ze kregen de uitslagen van de persoonlijke analyses van de verschillende medewerkers uit een team te zien. Op basis daarvan moest de groepjes inschatten wie welke functie - manager, accountmanager of administratief medewerker -  vervulde en hoe de samenwerking in het team verliep. Waar ging het goed en waar konden problemen ontstaan? Het toekennen van de verschillende functies maakte al een interessante discussie los. Want pas de economische drijfveer nu vooral bij de manager of de accountmanager?

Ook werd uitgebreid gediscussieerd over manieren om het team succesvoller te maken. Er werd al snel geconcludeerd dat er een kloof zou kunnen ontstaan tussen de manager en accountmanager, die vooral extern gericht en individualistisch gedreven waren, en de twee administratief medewerkers, die gericht waren op de interne processen en een sterke sociale drijfveer hadden. Verschillende oplossingen voor dit probleem werden geopperd, zoals het aanstellen van een nieuw teamlid om het team in balans te brengen of het inzichtelijk maken van de gedeelde belangen. Door middel van deze opdracht kregen de JNO'ers goed zicht op wat verschillen in gedrag, drijfveren en denkstijlen in de praktijk betekenen.

Aan het einde van de middag gingen de deelnemers dan ook naar huis met een aantal praktische handvatten waarmee ze binnen hun eigen team aan de slag kunnen. Daarnaast kreeg iedereen een voucher van Vos Opmaat voor een sessie om hun eigen analyse te bespreken. De middag werd afgesloten met een kleine tour door de vernieuwde Stadsschouwburg en uiteraard met een borrel. 

 

Met dank aan Vos Opmaat Consultancy en De Stadsschouwburg.