Banner

Cultureel ondernemerschap

Cultureel ondernemerschap

Sinds de verbouwing in 2011 heeft het Drents Museum een sterke groei doorgemaakt. Met exposities van allure heeft het museum zich nationaal en internationaal in de kijker gespeeld. Hoeveel ondernemerschap is ervoor nodig om dit te organiseren? Op 28 januari brachten ruim dertig JNO'ers een bezoek aan het Drents Museum en kregen van directeur Annabelle Birnie een kijkje in de keuken. Door haar verhaal werd al snel duidelijk dat het museum een innovatief bedrijf is, waar een gezonde dosis ondernemerschap ervoor zorgt dat bezoekers naar Assen blijven komen. 

'Het museum biedt Drenthe een blik op de wereld en de wereld een blik op Drenthe,' aldus Annabelle Birnie. Dat dat belangrijk is en blijft, blijkt uit haar constatering dat we in Nederland steeds minder doordrongen zijn van de waarde van onze cultuur. Doordat we hier in vrijheid leven, wordt cultuur als iets vanzelfsprekends gezien en zijn we de waardering ervoor kwijtgeraakt. In conflictgebieden zie je bijvoorbeeld dat cultuur een wezenlijk onderdeel is van de strijd en daardoor wordt er ook veel waarde aan gehecht. Het Drents Museum heeft echter wel te maken met de Nederlandse 'onverschilligheid' tegenover cultuur en moet daar in haar bedrijfsvoering op inspelen. Dat is een forse uitdaging!

Economische spin-off

Het museum maakt met regelmaat toonaangevende exposities, maar richt zich toch met name op de Drentse cultuur. Bij de bestaande collectie wordt dan ook vaak de vraag gesteld hoe je iets meer betekenis kunt geven. Kortom, hoe vermarkt je je collectie? Daarnaast gaat het Drents Museum voor toonstellingen uniek zijn in Nederland. Alleen op die manier kun je er namelijk voor zorgen dat mensen speciaal naar Assen komen. Maar hoge bezoekersaantallen zijn niet het enige doel. Het Drents Museum probeert ook altijd een economische spin-off van haar tentoonstellingen te realiseren. Zo valt de culturele sector bijvoorbeeld niet onder de handelsbetrekkingen en in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Iran, krijgt het museum eerder een voet aan de grond dan het bedrijfsleven en kan daar een netwerk opbouwen. In veel gevallen kan het bedrijfsleven daar vervolgens weer van profiteren!

Na afloop van de inleiding van Annabelle Birnie kregen de JNO'ers een rondleiding door het museum, waar op dit moment nog de tentoonstelling 'The Glasgow Boys' te zien is. 

Meer foto's vind je op onze Facebookpagina