Banner

Bedrijfsbezoek: DutchSeedPotatoes

Bedrijfsbezoek: DutchSeedPotatoes

De agro & foodsector is erg belangrijk voor Noord-Nederland. Niet alleen is het één van de vier domeinen die van groot belang is voor de economische groei in de regio, ook is het van oudsher een belangrijke sector in het noorden. Op 31 mei jl. organiseerde JNO daarom een bedrijfsbezoek aan het akkerbouwbedrijf van Jan-Anco Wijk in het Groningse Winsum. Dit familiebedrijf richt zich met name op de verbouw van pootaardappelen en verhandelt haar pootgoed zelf zowel nationaal als internationaal. 

Tijdens de meeting kregen de aanwezige JNO'ers uiteraard meer te horen over alles wat er komt kijken bij het verbouwen en bewaren van aardappelen. Daarnaast kregen we een inkijkje in de (internationale) handel in pootaardappelen. Binnen het familiebedrijf is Jan-Anco degene die zich met de handel bezighoudt en vanuit die rol vraagt hij zich continu af hoe hij het product gemakkelijker kan verkopen. Die vraag leidde tot zijn idee om een digitaal handelsplatform voor pootaardappelen op te richten, dutchseedpotatoes.com. Met dit platform stelt hij aanbieders van pootaardappelen in staat om hun product af te zetten in binnen- en buitenland.

Toen het idee voor DutchSeedPotatoes ontstond, had Jan-Anco naar eigen zeggen weinig kaas gegeten van de online sector. Hij zag wel dat het belangrijk was dat er een 'date' ontstond tussen koper en verkoper en liet zich inspireren door de best practices van andere branches. Inmiddels is DutchSeedPotatoes sinds 2013 online en zijn er al honderden tonnen aardappelen via de website aangeboden.

Toch zag Jan-Anco al snel dat het beter en vooral gemakkelijker moest. Hij constateerde namelijk dat de handel met een vertrouwenspersoon nog altijd de voorkeur genoot, boven het online handelen. Dit hoeft financieel echter niet het meest voordelig te zijn. Daarom ging hij op zoek naar manieren om de online handel voor de vrager laagdrempeliger te maken. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website: pootgoedofferte.nl. Deze website gaat nog een stap verder in het koppelen van vraag en aanbod en maakt het voor de koper mogelijk partijen aardappelen snel en eenvoudig met elkaar te vergelijken.

Volgens Jan-Anco blijft het online ondernemen in de agrarische sector voorlopig pionieren. Wel heeft hij de volle overtuiging dat de online ontwikkelingen grote kansen kunnen bieden voor de sector. Hij haalt dan ook veel voldoening uit het combineren van de 'oude' en 'nieuwe' economie en is inmiddels alweer bezig met het uitrollen van een derde concept, waarmee hij de online handel in pootaardappelen nog een stapje verder wil brengen. 

Een terugblik in beeld vind je op Facebook.