Banner

Tjitte Folkertsma wordt nieuwe voorzitter van JNO

Tjitte Folkertsma wordt nieuwe voorzitter van JNO

Per 1 januari 2016 zal Tjitte Folkertsma de voorzittershamer van JNO overnemen van huidige voorzitter Keimpe Postema. Het JNO-bestuur was unaniem in haar beslissing om Tjitte tot nieuwe voorzitter te benoemen. 

Tjitte (33) is onder meer eigenaar van het succesvolle MediaCT uit Groningen. Hij is een kleine drie jaar lid van JNO en is sinds begin 2015 bestuurslid. Het bestuur heeft het volste vertrouwen dat Tjitte de juiste persoon is om JNO als club verder te ontwikkelen. De afgelopen drie jaar zijn er al grote stappen gezet in de ontwikkeling van JNO. Tegelijkertijd liggen er nog uitdagende kansen voor ons. 

Tjitte zal, samen met het bestuur, blijven werken aan de verdere groei van JNO: "Ik ben bijzonder trots dat ik in de rol van voorzitter mijn steentje mag bijdragen aan deze mooie club. Onder leiding van Keimpe is JNO uitgegroeid tot een ondernemersclub van formaat, met een sterke vertegenwoordiging in Noord-Nederland. Zijn visie op groei zet ik dan ook graag door. Daarnaast ga ik graag samen met het bestuur en de leden de uitdaging aan om de onderlinge verbinding en kennisdeling nog meer te versterken en willen we werken aan het verstevigen van onze positie als vertegenwoordiger van jonge ondernemers, high potentials en start-ups. Ik heb er zin in!"

Tijdens de Eindejaarsreceptie op 15 december a.s. zal Tjitte zich nader voorstellen en zal Keimpe het voorzitterschap van JNO aan hem overdragen.